Vždy ve Vašem zájmu.

Přihlášení na extranet pro klienty naší společnosti.

Přihlášení klienta
nebo zavřít

Klientský newsletter

Zajímají Vás novinky z oblasti pojištění? Přečtěte si náš nový newsletter.


JSTE CHRÁNĚNI PROTI KYBERNETICKÝM RIZIKŮM?

S rostoucím významem výpočetní techniky roste i tlak na kvalitu a spolehlivost provozů firem a bezpečnosti klientských dat.

Vhodným doplněním řízení kybernetických rizik je právě jejich pojištění. Jedná se o kombinaci pojištění odpovědnosti za škody (jsou hrazeny škody způsobené třetím osobám, za které pojištěný právně odpovídá) a pojištění škod (nákladů) vzniklých pojištěnému subjektu.


Na kybernetická rizika se díváme zejména z těchto úhlů pohledu:

  • majetková rizika,
  • rizika přerušení provozu,
  • rizika bezpečnosti dat (únik dat a informací),
  • reputační rizika (ztráta důvěry a dobrého jména),
  • finanční dopady (škody třetích stran, pokuty např. od ÚOOÚ).

Pokud se pojištěná společnost stane obětí hackerského útoku, měla by postupovat ve vztahu k pojištění v souladu s radami pojišťovacího makléře. Rozhodně nedoporučujeme řešit následky kybernetického útoku samostatně, například zaplacením výkupného.

V případě, že Vás zajímají možnosti pojištění kybernetických rizik, budeme potěšeni, pokud se nám ozvete.


UVAŽUJETE O KOUPI ČI PRODEJI FIRMY?

S rozvojem trhu fúzí a akvizic (M&A) v České republice (meziroční nárůst o 38 %) zaznamenáváme i zvýšený zájem o pojištění transakčních rizik, který se meziročně zvýšil přibližně o 20 %. Důvodem dvouciferného růstu pojištění fúzí a akvizic je zvýšený zájem zejména u realitních projektů, IT společností, poskytovatelů služeb, maloobchodu a velkoobchodu.

Jsme schopni poradit firmám jak v tuzemských, tak v zahraničních akvizicích. Našim klientům pomáháme řídit rizika provedením pojistného due diligence. Dalším krokem je pak nastavení vhodného pojištění prohlášení a záruk, nebo titulů vlastnictví.

V případě, že uvažujete o prodeji nebo koupi obchodní společnosti a zajímají Vás možnosti pojištění transakčních rizik, budeme potěšeni, pokud se nám ozvete.

ZÁKON O REGISTRU SMLUV SE MŮŽE TÝKAT I VAŠICH KONTRAKTŮ!

Dne 1. 7. 2017 vstoupil v účinnost v kompletním znění zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění podléhají mj. smlouvy, u kterých výše hodnoty předmětu plnění je vyšší než 50.000 Kč bez DPH. Jednotlivé smlouvy se zveřejňují na portálu https://smlouvy.gov.cz/, do kterého má přístup úplně každý.

Uzavírané smlouvy musí povinně zveřejňovat subjekty spravované z veřejných prostředků, např. kraje, státní příspěvkové organizace, veřejné vysoké školy nebo také právnické osoby s většinovou majetkovou účastí veřejných subjektů. Přestože se jedná o úzký okruh subjektů, mohou být zveřejněny i Vaše kontrakty, a to právě v těch případech, kdy tyto kontrakty uzavíráte se subjekty spravovanými z veřejných prostředků.
Smlouva se zveřejňuje v plném znění. Lze znečitelnit pouze osobní údaje, utajované informace, bankovní tajemství, informace chráněné právem duševního vlastnictví a další právními předpisy výslovně chráněné informace.

Na co je třeba dávat pozor?
Od 1. července 2017 jsou nově uzavírané smlouvy podléhající zveřejnění účinné až okamžikem zveřejnění. Nebyla-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, platí, že je zrušena od počátku.

DIGITALIZACE VÁM PŘINÁŠÍ JEDNODUŠŠÍ A VÝHODNĚJŠÍ ŘEŠENÍ V OBLASTI POJIŠTĚNÍ

Díky neustálému rozvoji digitalizace Vám můžeme nabídnout stále lepší služby. Vyvinuli jsme aplikaci pro pojištění vozidel, která pro Vás během 3 minut zpracuje nabídku na pojištění Vašeho vozidla od většiny pojišťoven na trhu. Dokážeme Vám také velmi přesně zjistit hodnotu vozidla a vypočítat náklady na výměnu čelního skla. Pojištění můžeme sjednat bezpapírově na dálku – smlouvu od nás obdržíte e-mailem.

Digitalizace je velké téma, kterému se v RENOMIA GROUP aktivně věnujeme a neustále přicházíme s novými nápady, které nám společně zpříjemní komunikaci a zefektivní procesy.

Máte pro nás nějakou radu či inspiraci, jak dále zlepšit službu pro Vás? Budeme moc rádi, když se nám s Vašimi nápady ozvete.


CO NOVÉHO NA POJISTNÉM TRHU?

1. Pojistný trh v České republice roste a je stabilní
Za první pololetí roku 2017 zaznamenaly pojišťovny v ČR meziročně o 3,6 % vyšší výkon, což je dáno zejména příznivou ekonomickou situací. Na tomto výkonu se významně podílelo havarijní pojištění vozidel a pojištění podnikatelských rizik. Současně jsou pojišťovny kapitálově stabilní. Vaše pojistné smlouvy jsou tak v bezpečí.

2. Colonnade – nové jméno na pojistném trhu
V průběhu letošního roku pojišťovna AIG pověřila správou svých pojistných smluv pojišťovnu Colonnade, která již v České republice působí. Pro klienty, kteří využívají produktů pojišťovny AIG, se nic nemění. Smlouvy jsou nadále platné a plně účinné včetně certifikátů, dodatků a úprav. Nové pojistné smlouvy však již nejsou uzavírány pod značkou AIG, nýbrž Colonnade. Pojišťovna Colonnade je součástí silné kanadské skupiny Fairfax Financial Holdings Limited.

3. Největší pojišťovací skupiny na trhu – VIG a GENERALI
Téměř 2/3 českého pojistného trhu jsou rozděleny mezi dvě dominantní pojišťovací skupiny – Vienna Insurance Group (VIG) a GENERALI. Skupina VIG sdružuje pojišťovny Kooperativa, ČPP a Pojišťovnu České spořitelny. Do skupiny GENERALI zase patří samotná Generali pojišťovna a také Česká pojišťovna.

Vždy hájíme Vaše zájmy, spolupracujeme se všemi pojistiteli a na trhu pro Vás hledáme vždy nejlepší řešení.
Jsme členem RENOMIA NETWORK

  • Největší pojišťovací makléř ve střední a východní Evropě
  • Mezinárodní tým zkušených odborníků
  • Nejvýhodnější ceny a podmínky

Kde působíme

Kontakt

International Insurance Brokers s.r.o.

Sídlo:
Havlíčkova 13, 110 00 Praha 1

IČ: 26474603

info@iib.cz
+420 222 515 510