Get Adobe Flash player
partnerske logo
RENOMIA NETWORK

O společnosti


Společnost International Insurance Brokers s.r.o. je nezávislá pojišťovací makléřská společnost, která je zapsánaobchodním rejstříku vedeném Městským soudemPraze, v oddílu C, vložce 84589. International Insurance Brokers s.r.o. je oprávněnaprovádění zprostředkovatelské a poradenské činnostioblasti pojišťovnictví a zajištění ve smyslu platné právní úpravy.

Společnost působí na českém trhu od roku 2001. Je řízena kvalitním managementemvíce než desetiletou praxí ve sféře pojišťovnictví a bankovnictví, který je s týmem svých spolupracovníků garancí vysoké úrovně poskytovaných služeb.

Společnost International Insurance Brokers s.r.o. se specializuje především na oblast individuálních pojistných programů pro firemní klientelupojištění majetku, pojištění odpovědnosti, pojištění průmyslových rizik, stavebně-montážní pojištění, pojištění pohledávek atd. V rámci komplexní péče poskytuje svým klientům i další potřebná pojištění a služby typu pojištění malého majetkudomácnosti, bytové jednotky, rodinné domy, motorová vozidla.

Významným segmentem činnosti společnosti je oblast pojistných záruk, záručních programů a ošetření nestandardních rizik, které realizuje ve spolupráci s renomovanými zahraničními zajistiteli a pojistiteli.

Mezi klienty International Insurance Brokers s.r.o. patří jak společnosti vlastněné zahraničním kapitálem obecně, tak ryze české subjekty. Z hlediska velikosti obratu se jedná zejména o výrobní a obchodní firmy náležející do segmentu SME a rovněž o Corporate Clients. Významným segmentem portfolia společnosti jsou italské podnikatelské subjekty etablované v České republice, působící zejména v sektoru realitní a developerské činnosti.

Objemem předepsaného pojistného patří International Insurance Brokers s.r.o. ke středně velkým makléřským společnostem na lokálním trhu.

International Insurance Brokers s.r.o. zastupuje svého klienta v jednání s pojišťovnami, ve všech činnostech spjatých s pojištěním a vždy hájí jeho zájmy. Společnost n e z á v i s l e spolupracuje s nejvýznamnějšími pojišťovnami v daném segmentu pojištění a má přístup ke všem možnostem lokálního i mezinárodního pojišťovacího trhu.

Pro svého klienta na základě prvotní analýzy jeho pojistných potřeb a definování komplexního pojistného programu poté prostřednictvím výběrových řízení vybírá, navrhuje a zprostředkovává pojištění za nejvýhodnějších podmínek dosažitelných na trhu a nabízí mu vždy optimální řešení. Pro svého klienta dále zajišťuje správu pojištění v plném rozsahu, tj. od sjednání pojištění přes jeho aktualizaci až po vyřizování pojistných událostí.

Při sjednání pojištění prostřednictvím International Insurance Brokers s.r.o. má klient zajištěno nejen to, že bude mít přehledně a efektivně zpracovaný pojistný program, ale zpravidla za jednotlivá pojištění platí méně než v případě jejich sjednání přímo u pojišťovny, a to při obvykle vyšším rozsahu a kvalitě, než pojištění původně sjednaná. Veškeré služby jsou pro klienta po celou dobu platnosti pojištění zdarma. Služby společnosti neznamenají pro klienta žádné dodatečné náklady, společnost je v souladu se standardy platnými v převážné většině vyspělých ekonomik odměňována pouze formou provize vyplácené příslušnou pojišťovnou, která je obsažena v ceně pojištění.

Strategií společnosti je obezřetný a přiměřený růst obratu při zachování důsledné orientace na klienta a individuální přístup k řešení jeho potřeb.

Kritériem společnosti při výběru pojistitele pro dané typy pojištění a rizik je výhodnost podmínek pojištění pro klienta z hlediska jeho skutečných potřeb, ceny, rozsahu a kvality pojistného krytí.

Cílem společnosti je spokojený klient s perspektivou spolupráce dlouhodobého charakteru.

Společnost International Insurance Brokers s.r.o.je členem RENOMIA NETWORK - největší sítě pojišťovacích makléřů V České republice.

 

Certifikát členství

Certifikát ČNB: PA 16851, PM 16038

 Likvidace

RENOMIA BENEFIT

Mezinárodní servis